Kijken

Welkom op de pagina kijken.  Hier vind je prachtige documentaires over mensen met een LVB, maar ook debatten en handige YouTube filmpjes die handvatten kunnen bieden voor de omgang met mensen met een LVB.

Documentaires

Documentaire HUMAN: Zag je het maar (48 min)

Hoe bepaal je dat het geen zin meer heeft een jongere nog langer te begeleiden, terwijl er voor diegene geen alternatieven lijken te zijn. Laat je een jongere zijn of haar droom najagen, terwijl je weet dat een andere weg beter is? De documentaire ‘Zag je het maar’ geeft een beeld van een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Op deze groep vechten groepsleider Lisanne en haar collega’s voor een betere toekomst voor deze jongeren, in de hoop dat zij een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving vinden.

Kruispunt: Mensen tussen wal en schip – Forensische (F)ACT (26 min)

Bijna 150.000 mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking. Zij lopen steeds vaker vast door schulden en verslavingsproblemen. Ze komen meer dan gemiddeld in aanraking met Justitie. Ze zorgen voor veel overlast maar zijn moeilijk te helpen. Voor hen is er ‘intensieve bemoeizorg’. KRO Kruispunt TV volgt de mensen van het ACT-team Zutphen in hun dagelijks werk. Zij hebben dagelijks contact met mensen die het niet alleen redden. KRO Kruispunt TV presenteert ook de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van bemoeizorg.

Uitzending Zembla: Liesbeth kan het niet meer volgen (35 min)

De groep mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking is groot en gedifferentieerd. De groep die permanent en structureel ondersteuning nodig heeft, groeit enorm. Zij redden het niet meer alleen in onze snelle en complexe maatschappij en worden daardoor in toenemende mate afhankelijk van o.a. (langdurige) VG-zorg. Dit kan leiden tot een plaats buiten of naast de samenleving, verbroken gezinnen maar ook steeds hogere zorgkosten. In deze uitzending van Zembla wordt deze problematiek goed zichtbaar en onder de aandacht gebracht.

 Documentaire: “Het masker van de LVB” (28 min)

In deze documentaire maken we kennis met jonge mensen met een LVB zoals Ali, Yusuf en Bono. Door een inkijk te krijgen in hun leven, kunnen we beter snappen waarom ze zijn zoals ze zijn. Het helpt je ‘anders’ te kijken naar deze jongeren met dezelfde dromen als iedereen. Ze zijn gevraagd naar hun ideeën over de toekomst: wat willen ze later worden? Daarnaast komen deskundigen aan het woord om hun visie te geven op deze kinderen en jongeren, hun mogelijkheden en beperkingen.

 Debat: Hebben we nog plek voor een laag IQ? (50 min)

Een debat tussen ervaringsdeskundigen en burgemeester Sybrand Buma en wethouder van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en publieke gezondheid, Herwil van Gelder. Hier vind je de belangrijkste bevindingen uit het debat.

YouTube

  • Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Tips voor het schrijven van een makkelijke brief (3.20min)
  • Dit is hoe een LVB voelt (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, 3 min)