Doen – LVB

Welkom op de pagina doen.  Je vindt hier handige tips en tools die je kunt gebruiken tijdens je werk. Denk hierbij aan het verminderen van moeilijke woorden en het gebruik van pictogrammen en kaartensets. Op deze pagina staan links naar werkboeken,  video’s, toolkits en andere handige dingen!

Vraag-app

Met VraagApp hebben mensen die de samenleving ingewikkeld vinden, snel antwoord van vrijwilligers op hun dagelijkse vragen. VraagApp is sinds oktober 2017 landelijk beschikbaar, bijvoorbeeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, laaggeletterden, jongeren die uit de jeugdzorg komen en op eigen benen moeten staan en mensen met psychiatrische problemen. 

Psycho-educatie module weet wat je kan

‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen. Op de site staat een handreiking, een werkboek voor deelnemers, een kaartenset en meer!

Toolkit LVB in de ambulante GGZ

Toolkit met aandachtspunten, aanpassingen en interventies die je in kan zetten in de behandeling en begeleiding van patiënten met LVB in de GGZ. Deze toolkit is in eerste instantie ontwikkeld voor de FACT-teams van Bavo Europoort, maar kan breder worden ingezet. 

Leerzelfonline en Steffie

Via deze website zijn gratis toegankelijke filmpjes en leermodules te vinden over tal van thema’s die ook in het begeleidingswerk van Exodus veel aan de orde komen, zoals:

www.oefenen.nl en jomi

Oefenen.nl is een plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid komen aan bod. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. Jomi is daarbinnen een soort ‘zusje’ van Steffie (zie hierboven) die met het programa Klik en Tik helpt met het begrijpelijk maken van hoe de computer werkt.

Handreiking Woord&beeldverhaal

Het woord & Beeldverhaal is een persoonlijk verhaal, bestaande uit begrijpelijke tekst en duidelijke beelden. Het is een hulpmiddel om beeldend te communiceren met jongeren in de forensische zorg, zodat jongeren de kans krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Het Woord & Beeldverhaal kan helpen bij het stoppen met criminaliteit en het opbouwen van een succesvolle toekomst. 

LVB en schulden

Wil je meer leren over LVB en schulden? Je kunt op deze pagina van MEE nog meer vinden over dit onderwerp.