Over LVB

Wat goed dat je hier bent! De aandacht voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de justitiële keten is de laatste jaren gelukkig toegenomen. De problematiek van deze mensen is zo complex dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional, dus expertise van jou!

Het is niet precies duidelijk hoeveel procent van de (ex-) gedetineerden te maken heeft met een LVB. Dat komt omdat wij dit niet goed meten. We weten in ieder geval zeker dat er binnen de strafrechtsketen sprake is van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Geschat wordt dat een derde deel van de gedetineerden in Nederland een LVB heeft. Andere onderzoekers schatten het percentage zélfs op 40 procent. Hoe dan ook. Het zijn er dus veel.

Van de 10 cliënten die jij begeleidt hebben er mogelijk 4 een LVB!

Vaak wordt bij een LVB gedacht aan een laag IQ (IQ < 85). Het sociaal aanpassingsgedrag is echter ook een belangrijk aspect. Mensen ervaren namelijk niet alleen problemen op conceptueel niveau (begrip van taal, cijfers, tijd), maar ook in sociale en praktische vaardigheden (huishouden, OV, werk, zelfverzorging).

Op deze pagina vind je alles dat je over LVB moet weten. We geven tips over wat je kunt lezen, kijken, trainen, doen en luisteren. Veel plezier!

Belangrijkste organisaties

Allereerst willen we je kennis laten maken met de belangrijkste organisaties op het gebied van LVB. Op de websites van deze organisaties staan belangrijke onderzoeken, handreikingen en nog veel meer!

Wist je dat…

  • Een LVB een levenslange beperking is? Mensen met een LVB kunnen wel leren omgaan met hun beperkingen, maar zullen altijd een zekere mate van ondersteuning nodig hebben. 
  • Een LVB heeft geen specifieke uiterlijke kenmerken. Vaak wordt een LVB niet herkend en worden mensen met een LVB overschat. Dit wordt versterkt doordat mensen met een LVB geneigd zijn om hun beperking te verhullen. Onze doelgroep gebruikt vaak streetwise-achtige (=straattaal) woorden. Ook kopiëren ze taal en woorden die ze opvangen in hun omgeving, zonder dat ze zelf precies weten wat het betekent.
  • Mensen kunnen door omstandigheden zoals stress en middelengebruik soms tijdelijk functioneren op het niveau van een LVB.
  • Herkenning van een LVB maakt de inzet van passende interventies en nazorg mogelijk en draagt daardoor bij aan het verminderen van recidive.
“Wij worden in ons werk regelmatig geconfronteerd met boosheid, dwars gedrag en mensen die niet luisteren. Het is belangrijk je te realiseren dat dit kan zijn omdat iemand het niet snapt.”

 

Lees hier handreikingen, boeken en publicaties over LVB.

Op 1 november 2018 organiseerde Exodus Zuid-Holland een leerdag over LVB (het programma van die dag vind je hier). Hendrien Kaal (lector LVB en criminaliteit van de Hogeschool Leiden) gaf een interessante presentatie: Delinquenten met een LVB.

Kijk hier aantal interessante programma’s en documentaires over mensen met een LVB.

Er zijn de komende maanden trainingen en congressen over het thema LVB. Daarnaast zijn er ook diverse e-learnings die je individueel kunt volgen en trainingen die je met een groep collega’s in-company zou kunnen organiseren. Hier lees je er meer over.

Er zijn online een groot aantal hulpmiddelen te vinden die je in kunt zetten bij de begeleiding van mensen met een LVB. Zoals de prachtige filmpjes en e-learnings van leerzelfonline.nl,  het Woord&Beeldverhaal voor (ex-)delinquente jongeren, de psycho-educatie module ‘weet wat je kan’, het initiatief ‘vraagapp’, en de toolkit ‘LVB in de ambulante GGZ’. Meer details vind je hier.

Hier vind je podcasts over LVB.