Over Rouw

In de begeleiding van de deelnemers kan er sprake zijn van een rouwproces, het ene moment meer op de oppervlakte dan het andere moment. De teams van Exodus Zuid-Holland hebben verschillende ervaringen gehad rondom het thema rouw, dit was per context verschillend. Er is sprake geweest van het overlijden van een dierbare van een deelnemer maar ook andere soorten rouw, zoals een scheiding van een deelnemer of het achterlaten van een oude levensstijl van een deelnemer.

Tijdens de leerdag is er een plenaire sessie gegeven en drie workshops, over het thema rouw, rekening houdend met de behoeftes en vragen vanuit de teams.

Op de leersite zijn hiervan de PowerPoints en hand-outs te vinden.

Plenaire sessie: Verlies en Rouw, door Mieke de Bruin, Centrum verborgen verlies (zie workshop 3 voor link)

Workshop 1: Venster van verduren + tool, door Jacintha van Harteveld, Hospice Issoria

Het venster van verduren’ met daarbij de tool ‘De poort van je hart die gebruikt kan worden in de praktijk. Het venster van verduren gaat over het venster van een persoon waarin hij of zij iets goed kan verduren en wat er gebeurd wanneer een persoon uit dit venster gaat. Hierbij wordt de tool ‘De poort van je hart’ geïntroduceerd, deze tool kan uitgevoerd worden om erachter te komen wie er dichtbij een persoon staat, door te vragen wie er binnen de poort kan komen en wie er buiten staat.

Workshop 2: Contextueel werken en Krachtwerk, door Simone Cramer & Nelleke van Klaveren, Exodus

Tijdens deze workshop is er toegelicht hoe er vanuit het Krachtwerk en de Contextuele benadering begeleid kan worden tijdens een rouwproces. Er wordt gekeken naar opgeschorte rouw en het erkennen, herkennen, verkennen en verbinden tijdens een rouwproces, met daarbij horende werkvormen. 

Workshop 3: Coping & overlevingsstijlen / do’s & dont’s, door Mieke de Bruin, Centrum verborgen verlies

Tijdens deze workshop is er gesproken over de ‘rouwtaken’ en de signaleren van een deelnemer in een rouwproces.

Als je meer wilt leren kun je je op deze site verder verdiepen. Er is een verdeling gemaakt tussen lezen, kijken, trainen en doorverwijzen. Je kunt op de logo’s klikken om naar te pagina’s te gaan of via het menu van de website.