Wij zijn Exodus

Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen.

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo’n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig. 

Wil je meer lezen over onze organisatie? Neem een kijkje op onze website: Exodus hulp na detentie

Ook kun je een kijkje nemen in het jaarbeeld van 2020: https://www.exodus.nl/jaarverslag2020/