Lezen – LVB

Welkom op de pagina lezen. Hier vind je links naar handreikingen, boeken en publicaties  over LVB.  In het leesmateriaal staan ervaringen, leerpunten en best practises die voor ons werk relevant zijn.

Handreikingen

Boeken

Werkboek Bemoeipraat. Een boek voor cliënten!

Bemoeizorg is zorg die een cliënt zelf niet nodig vindt. Een bepaalde mate van ondersteuning, soms in de vorm van bemoeizorg, kan mensen met een verstandelijke beperking helpen zich staande te houden in de maatschappij. Hoe maak je deze afweging? Het boek ‘Bemoeipraat’ en de handreiking zijn nu te downloaden. Cliënten met een licht verstandelijke beperking vinden het vaak lastig om hun zorgvraag zelf te formuleren. Om die reden moeten begeleiders een afweging maken: wacht je tot de cliënt met een zorgvraag komt, of bied je zorg aan?

Verraderlijk gewoon – Marigo Teeuwen (2013). Winnaar van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Publicatieprijs 2013!

Marigo Teeuwen (UvA) onderzocht 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte (LVG/LVB) jongeren en interviewde jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van politie, officieren van justitie en kinderrechters. Welke delicten plegen deze jongeren? Welke hulpverlening krijgen zij vóór en na het delict? Waarom komt deze van nature kwetsbare groep steeds meer in contact met justitie, met alle gevolgen van dien. Wat weten de professionals van deze jongeren die tot de minst mondige en meest kwetsbare jongeren behoren? Je kunt het boek lenen of hier kopen.

Kom me horen – Hendrien Kaal & Jan Dirk de Jong (2018).  11 levensverhalen van delinquente jongeren met een LVB.

Veelplegers aanpakken – Ido Weijers (2019)

Centraal in deze studie staan de bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. De bevindingen van deze unieke longitudinale studie leveren een groot aantal nieuwe inzichten op, in de leef- en denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen, de invloed van hun ouders en hun vriendin en vooral in de verschillende fasen in het proces van stoppen met een criminele levenswijze. Die inzichten geven op hun beurt aanleiding tot een groot aantal aanbevelingen voor de aanpak van deze problematische jongeren. Je kunt het boek lenen of hier kopen.

Rapporten & Publicaties

  • Maatschappelijke businesscase ‘Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie’ (2018). Elke geïnvesteerde euro levert 3,20 euro aan baten op!
  • LVB, schulden en werk: een pittige opgave voor doelgroep én professionals (2017).