Doorverwijzen – Rouw

Doorverwijzen naar gespecialiseerde vrijwilligers:

Individuele begeleiding en lotgenotengroepen, Humanitas Rotterdam

Training voor deelnemers, Den Haag

Met deze training willen we bereiken dat u herkenning vindt, ervaringen uitwisselt over het verwerken van het verlies en ervaringen en ideeën uitwisselt over het opnieuw vormgeven van het dagelijkse leven.

In de bijeenkomsten is veel ruimte voor uitwisseling met andere deelnemers, maar u wordt ook gestimuleerd om te werken aan verschillende aandachtspunten zoals sociale contacten, steun, ontspanning en zelfvertrouwen.

Issoria Rouwondersteuning, Leiden

Individuele gesprekken – een van de vrijwilligers van Issoria Rouwondersteuning komt bij u thuis. Samen bepaalt u de invulling van de ontmoeting. U kunt denken aan gesprekken over hoe u het verlies en de gevolgen daarvan beleeft, over hoe naast het gemis het leven weer de moeite waard kan worden. Ook een wandeling, bezoek aan de begraafplaats, spel of creatieve werkvorm behoort tot de mogelijkheden. Het aantal bezoeken is afhankelijk van uw situatie.

Ontmoetingsplekken – in de ontmoetingsgroep gaat u met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op weg; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaar verhalen.

In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact op het dagelijkse bestaan? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken, misschien zelfs bij momenten genieten met de ander in je hart?

Doorverwijzen naar lotgenotengroepen:

Nabestaanden cafe, Leiden: om de zes weken op zondag van 14.30 – 16.00 uur

Doorverwijzen naar GGZ: De Waag geeft aan dat therapie voor rouwverwerking over het algemeen bij de normale GGZ wordt gegeven, indien gedrag vanuit rouwverwerking gaat samenhangen met delict, is De Waag wel geschikt.

Tip: begeleiding kan altijd bellen met het aanmeldteam om een casus te bespreken.

Aanmeldteam van De Waag: casus overleggen voor behandeling (070 – 311 58 90 Den Haag / 071 – 516 24 10 Leiden en Gouda)