Lezen – Rouw

Voor begeleiders:

BOEK: Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie

Maes en Modderman (red.)

Dit Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. Met zo’n vijftig auteurs uit Nederland en Vlaanderen en meer dan veertig hoofdstukken biedt het een schat aan informatie en inspiratie voor wie rouwenden helpt in de praktijk. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de actuele inzichten en uitdagingen op het vlak van rouw. In het tweede deel wordt het nieuwe, integratieve model van rouw vanuit diverse therapeutische perspectieven bekeken. In het derde deel wordt rouw uitgewerkt binnen specifieke thema’s, doelgroepen en interventies.

Prijs: €49,95

===============================================

BOEK: Professioneel begeleiden bij verlies

Van Wielink, Wilhelm en Geelen-Merks 

  • Kennis: theorieën over en benaderingen van verlies en rouw
  • Reflectie: de eigen verliesgeschiedenis onder ogen komen om effectief te kunnen begeleiden
  • Vaardigheden: kennis en reflectie omzetten in oefenen en experimenteren

In elk hoofdstuk staat een andere casus centraal. Elk thema wordt theoretisch onderbouwd: wetenschappelijk en toch toegankelijk. Daarnaast staan in elk hoofdstuk uitgeschreven dialogen, reflectievragen voor persoonlijke ontwikkeling en oefeningen voor in de praktijk.

Prijs: €44,50

=============================================

BOEK: Helpen bij verlies en verdriet

Manu Keirse 

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet.Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden.Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

Prijs: €19,99

===========================================

BOEK: Herbergen van verlies

Fiddelaers-Jaspers en Noten (red.)

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw. Onmisbaar handboek voor de begeleider In dit handboek worden belangrijke thema’s rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad De auteurs delen niet alleen hun (persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen met de lezer.

Prijs: €36,50

 

ARTIKEL: De vier verschillende taken van verwerking & suggesties voor de begeleiding

Erkenning geven aan verdriet betekent meer verlichting dan het wegduwen of verzwijgen. Ook al rouwen geen twee mensen op dezelfde wijze, toch kan men bij de meesten gelijkaardige belevingen en reacties terugvinden. In deze bijdrage wordt een model van verwerking beschreven als een rouwarbeid, die uit vier verschillende taken bestaat. Ten eerste: onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Ten tweede: ervaren van de pijn van het verlies. Ten derde: aanpassen aan het leven zonder de ander. Ten vierde: het verlies een plaats geven en opnieuw leren houden van het leven. Telkens wordt aangeduid hoe men rouwenden kan helpen in het opnemen van deze taken, om uiteindelijk tot verwerking te komen. Er wordt duidelijk gemaakt dat rouw geen ziekte is, en wat het onderscheid uitmaakt tussen normale en pathologische rouw. Het geheel wordt afgesloten met enkele suggesties die het onbevooroordeeld luisteren naar rouw en verdriet kunnen stimuleren.

Voor deelnemers:

Troost

Hella van der Wijst                             

Troost bevat zo’n twintig ervaringsverhalen van mensen die geliefden verloren. Daarnaast geven rouwdeskundigen en wetenschappers vanuit unieke invalshoeken inzichten in de wondere wereld van verdriet en troost. Wat is troost en hoe werkt het? Waar vinden mensen die een dierbare moeten missen troost? Waarom is het delen van verdriet zo belangrijk? Wat moet je als naaste wel en vooral niet zeggen? Sinds drie jaar voert Hella van der Wijst voor het EO-programma Ik mis je wekelijks een gesprek bij het graf van een geliefde. Dit levert unieke inzichten op in de manier waarop mensen in Nederland rouwen en doorleven. Daarvan is dit boek de weerslag. Dit boek kan rouwenden troosten en omstanders helpen om te troosten.

Prijs: €20,00

===============================================

Verborgen verlies onthuld

Mieke de Bruin

Mieke de Bruin is medeoprichter het Centrum voor Verborgen Verlies. Als ervaren coach en trainer en is ze al honderden keren gids geweest voor haar klanten bij hun reis naar herstel en vrijheid.Een reis door het verlies heen. In dit boek verweeft ze de levensverhalen die ze mocht horen met haar eigen geschiedenis. Op een indringende en tegelijk optimistische wijze. Op hartverwarmende wijze onderbouwt ze de weg naar herstel met een originele en diepgaande visie op bestaande modellen uit de wereld van rouw. Door de persoonlijke insteek kun je dit boek heel goed gebruiken om zelf met je verliezen aan de slag te gaan, waarbij de bijbehorende website je extra kan ondersteunen: verborgenverlies.nl. Een onthullend boek over al jouw verliezen. Grote kans dat er achter jouw burn-out of depressie een verborgen verlies schuilt. Je wordt ontslagen, je krijgt een ernstige ziekte, je relatie klapt: allemaal ingrijpende veranderingen die je toekomst grijs kleuren. Rouw komt in je wonen of je je verzet of niet. Ontkenning van rouw veroorzaakt verborgen verlies. En zo raak je jezelf kwijt. Met dit boek kun je leren hoe je je verliezen recht kunt aankijken en de pijn kunt doorleven, zodat je jezelf weer terugvindt. Eindelijk bevrijd en in vrede met jezelf. Wat een vooruitzicht! Ondanks alle verlies, er blijft altijd zoveel om van te houden.

Prijs: €29,35

===============================================

Voor jou ben ik er. Altijd

Jacha van den Dungen

Dit boekje is bedoeld voor mensen die familie of vriend(in) zijn van iemand die terminaal ziek is. Misschien is het je beste vriend, of je moeder. Je broertje of je zus. Je vader of je oma. Het is een heel dierbaar persoon. Voor iedereen zijn de verwachtingen anders en iedereen reageert er anders op. Je kunt het misschien nog allemaal niet bevatten. Je bent misschien boos over de oneerlijkheid van dit lot. Je denkt misschien dat het allemaal wel meevalt en dat je meer tijd hebt dan de slechtste prognoses jullie aangeven. Je wilt misschien niet nadenken over afscheid en dood. Je wilt misschien vooral nog intens samen leven.

Maar voor jou geldt hoe dan ook de levensgrote vraag: Hoe ga jij je weg hierin vinden? Hoe ga jij je dierbare bijstaan? Hoe gaan jullie samen je weg hierin vinden? Hoe doe je dat samen met anderen? Hoe ga je tijdelijk je werk, je gezin en andere verplichtingen omvormen om er te kunnen zijn?

Dit boekje geeft daarvoor concrete handvatten, mede gebaseerd op de inzichten en ervaringen van artsen, stervensbegeleiders, theologen, filosofen, wetenschappers en rouwbegeleiders.

Aanwezig in Exodushuizen.