Forensische Leerlijn

In 2017 is het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in opdracht van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met GGZ Ecademy begonnen met de ontwikkeling van een forensische leerlijn voor de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in het forensische werkveld. De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld.

Het is een manier om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, om je geheugen weer even op te frissen en om nieuwe dingen te leren. Bovendien is het gratis!

Modules

De thema’s die binnen de Forensische Leerlijn worden onderscheiden zijn:

 1. Forensisch werk- en leefklimaat
 2. Psychopathologie en delictrisico
 3. Risicotaxatie en -management
 4. Ketensamenwerking
 5. Wet- en regelgeving

Inmiddels zijn er al 31 e-learning modules gemaakt, aan enkele daarvan hebben ook collega’s van ons meegewerkt.

En nu?

Om de kennis die in deze modules verzameld is tot nut te maken voor de deelnemers van Exodus, is het natuurlijk nodig dat begeleiders de modules ook gaan volgen. Hoe meer we dat samen doen hoe leuker en nuttiger het wordt. Daarom hebben we een indeling gemaakt per maand voor het jaar 2021. In het submenu van deze pagina vind je per maand het thema waar we in heel Exodus mee aan de slag willen.

Het eerstvolgende thema (voor januari) is: omgaan met clienten met een LVB in forensisch kader

Je komt in de leeromgeving van EFP via de volgende stappen of kijk de video:

 • Klik op onderstaande link: https://portaal.ggzecademy.nl/login
 • Registreer jezelf
 • Bij het stukje accreditatie => Als je aangeeft dat je hier geen registratie voor hebt kun je het overslaan
 • Kies forensische leerlijn => Je hoeft géén aanmeldsleutel in te vullen
 • Kies links boven Catalogus
 • Voeg de modules toe aan je account en klaar is kees!