Januari: LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een beperking die gedurende de eerste levensjaren ontstaat. Volgens de DSM-V (2013) komt de LVB tot uiting in beperkingen in intellectuele functies (zoals redenering, probleemoplossing, planning), beperkingen in adaptief functioneren (vaak resulterend in niet voldoen aan ontwikkelingsnormen en/of sociaal-culturele normen voor persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid) en is die ontstaan voor het 18e levensjaar.

Cliënten met een LVB in de strafrechtketen komt vaak voor. Dit terwijl het herkennen van een LVB of kennis over toespitsen van de behandeling op iemand met een LVB niet gemeengoed is. Dit geeft het belang aan om specifiek naar deze doelgroep te kijken (Kaal, Overvest & Boertjes, 2017). Als hulpverlener is het van belang te weten wat een LVB inhoudt, hoe je deze kunt herkennen en hoe je de behandeling en bejegening ondersteunend aan de LVB kunt organiseren.

Naast deze leerlijn van EFP kun je ook rondkijken op de Exodus leerpagina over dit thema.

Informatie over dit leertraject

Dit leertraject is bestemd voor de volgende doelgroepen: medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (klinisch, ambulant en begeleid wonen / maatschappelijke opvang) en direct contact met cliënten hebben of werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn:

 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV);
 • verpleegkundige;
 • sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH);
 • psycholoog;
 • ervaringswerker;
 • vaktherapeut;
 • sociotherapeut;
 • maatschappelijk werker.

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact. 

Op het niveau van:

 • hbo;
 • hbo+;
 • wo.

Doorlooptijd:1,5 uur